Available courses

Szkolenie - KOŃCÓWKI I ZŁĄCZKI KABLOWE

Szkolenie - KOŃCÓWKI I ZŁĄCZKI KABLOWE

W tym miejscu powinien znajdować się opis szkolenia.

Sprawdź swoją znajomość MS Worda TEST
Tomasz Tomczak

Sprawdź swoją znajomość MS Worda TEST

Jak dobrze znasz pakiet Microsoft Office a w szczególności MS Worda? Sprawdź swoją wiedzę., wypełnij test.

E-marketing w praktyce. Skuteczne narzędzia sprzedaży przez internet.

E-marketing w praktyce. Skuteczne narzędzia sprzedaży przez internet.

Korzyści
Przekrojowe szkolenie dotyczące wykorzystania cyfrowych kanałów do komunikacji z klientami i pozyskiwania nowych. Ułatwia współpracę z agencjami i podwykonawcami usług e-marketingowych. Pozwala poznać różne możliwości i dokonać wyboru najodpowiedniejszych rozwiązań dla celów organizacji.

MS Word zaawansowane formatowanie tekstu
Tomasz Tomczak

MS Word zaawansowane formatowanie tekstu

Jak używać zaawansowanych funkcji formatowania tekstu? Czym jest twarda spacja i jak stosować automatyczne spisy treści? Co to są sekcje i jak konstruować wzory w edytorze tekstów? Zapraszamy na szkolnie - odpowiemy na te i inne pytania.

Zaawansowane opcje w MS Excel

Zaawansowane opcje w MS Excel

 • Poznanie tzw. „dobrej praktyki” dotyczącej pracy z arkuszem kalkulacyjnym
 • Program został skonstruowany tak, aby prowadził uczestników przez najważniejsze elementy programu Excel ucząc jak  dobrać optymalne narzędzie do danego problemu
 • Zdobycie wiedzy nt. zaawansowanych narzędzi baz danych – w tym także tabeli przestawnej, jej modyfikacji oraz ochrony

Profesjonalna obsługa trudnego klienta.

Profesjonalna obsługa trudnego klienta.

Korzyści
 • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy z trudnym klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi Klienta
 • Przygotowanie do wypracowania standardów zachowań w obsłudze Klienta
 • Rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach z klientem
 • Identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb Klientowi

Negocjacje handlowe z gorszej pozycji wyjściowej.

Negocjacje handlowe z gorszej pozycji wyjściowej.

Korzyści
 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie własnych predyspozycji negocjacyjnych
 • Nauka strategi, taktyk i technik negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów
 • Poznanie stylów negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności wpływania na partnera i proces, metody wywierania wpływu
 • Nauka wykrywania i zapobiegania manipulacjom w negocjacjach
 • Nauka radzenia sobie z trudnym partnerem w negocjacjach
 • Poznanie zasady wpływu społecznego.
 • Nabycie umiejętności obrony przed manipulacją w negocjacjach.
 • Wiedza w zakresie stosowania presupozycji i metaprogramów stosowanych w NLP

Metody pozyskiwania klientów. Techniki rozmów handlowych.

Metody pozyskiwania klientów. Techniki rozmów handlowych.

Celem szkolenia jest zdobycie przez handlowców umiejętności sprzedaży, gdy spotkania osobiste z osobami decyzyjnymi są niemożliwe. W takich czasach również należy dokonywać spotkań, z tym, że nie osobistych a online. Umiejętność ta z pewnością przyda się każdemu sprzedawcy, który aktywnie poszukuje nowych klientów.

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku osoby kierującej pracownikami nie później niż 6 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lata.

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych – powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku inżynieryjno – technicznym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lata.

Szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno – biurowych

Szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno – biurowych

Szkolenia okresowe BHP na stanowiskach administracyjno–biurowych - te szkolenie  powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno–biurowym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lata.

Szkolenia okresowe BHP na stanowiska robotniczych

Szkolenia okresowe BHP na stanowiska robotniczych

Szkolenia okresowe BHP na stanowiskach robotniczych - te szkolenie powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jeśli pracownik wykonuje pracę szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż 1 na rok.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP – to szkolenie powinien odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy.


NERWY W PRACY MENEDŻERA. Jak odzyskać wewnętrzny SPOKÓJ i zwiększyć efektywność zespołu?

NERWY W PRACY MENEDŻERA. Jak odzyskać wewnętrzny SPOKÓJ i zwiększyć efektywność zespołu?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu panowania nad emocjami, które decydują o efektywności pracy podległych pracowników. Jednakże wiedza to tyko 10%. Celem szkolenia jest wypracowanie nowych, innych nawyków komunikacji.
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy mają świadomość swoich "błędów emocjonalnych" w pracy z ludźmi i chcieliby nad tym pracować.

Prawo pracy dla menedżerów i pracodawców. Prawo pracy dla HR a COVID 19

Prawo pracy dla menedżerów i pracodawców. Prawo pracy dla HR a COVID 19

Szkolenie kierowane jest do menedżerów oraz pracodawców, którzy kierują i zarządzają zespołami. Pozyskają aktualną wiedzę z Prawa Pracy, tak aby uniknąć nieporozumień i sporów z pracownikami, którzy dziś (często już) mają bardzo dużą wiedzę. Zostaną przedstawione najnowsze zmiany w Prawie Pracy dla menedżerów HR, związane z obecną sytuacją COVID 19.

Mistrz/ Brygadzista Menedżerem Produkcji

Mistrz/ Brygadzista Menedżerem Produkcji

Dostosowanie swojego sposobu zarządzania zespołem produkcyjnym do zmieniającego się środowiska organizacyjnego przy wykorzystaniu lub wprowadzeniu użytecznych narzędzi z zakresu zarządzania produkcją. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu ulepszenia własnego sposobu sprawowania roli przełożonego oraz przyczynienie się do rozwoju całej organizacji.

Warsztat skutecznego kierowania. Motywacja i przywództwo.

Warsztat skutecznego kierowania. Motywacja i przywództwo.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy kierują zespołem i chcą udoskonalić 4 funkcje kierowania (przewodzenia i motywowania) zespołem: komunikowanie (celów - delegowanie, zasad, oczekiwań, rozmów dyscyplinujących, w konflikcie), rozwijanie pracowników poprzez coaching, usprawnienia, empowerment. Celem szkolenia jest wsparcie w zwiększeniu autorytetu oraz efektywności w kierowaniu i zarządzaniu.

Równowaga między pracą a życiem osobistym - "Life Work Balance".

Równowaga między pracą a życiem osobistym - "Life Work Balance".

Szkolenie skierowany jest do osób, które chcą:

– lepiej poznać siebie i zadbać o swoje szczęście w obecnej pracy i w domu,
– odzyskać motywację do pracy i życia,
– osiągnąć sukces zawdowy i prywatny w obecnej sytuacji,
– odkryć swój prawdziwy potencjał i zacząć go wykorzystywać,
– poprawić relacje ze sobą samym i z innymi,
– zyskać odwagę do podejmowania decyzji w pracy i w domu.


Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe

Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe

Korzyści
 • Doskonalenie umiejętności planowania, przygotowania i prowadzenia prezentacji
 • Doskonalenie umiejętności w skutecznym kierowaniu prezentacją, aby osiągnąć maksymalny zysk z zainwestowanego czasu
 • Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji

Komunikacja interpersonalna. Rozwój EI - inteligencji emocjonalnej

Komunikacja interpersonalna. Rozwój EI - inteligencji emocjonalnej

Korzyści
 • Poznanie narzędzi do samodzielnej pracy nad rozwojem inteligencji emocjonalnej
 • Nauczenie skuteczniejszego słuchania i rozumienia
 • Umiejętność komunikowania się z trudnymi ludźmi
 • Umiejętność komunikowania trudnych spraw
 • Unikanie nieporozumień lub konfliktów


Zarządzanie czasem i projektami wg PMI.

Zarządzanie czasem i projektami wg PMI.

Korzyści
 • Dokonanie oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
 • Poznanie reguł, które pozwolą wygospodarować czas na rzecz własnego rozwoju
 • Poznanie sposobów na odróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych
 • Umiejętność planowania działań koniecznych do osiągania celów
 • Nabycei umiejętności zarządzania projektem wg standardów PMI - Project Management Institute: planowania, organizowania, kontrolowania i oceniania
 • Nabycie umiejętności zarządzania konfliktem wewnątrz zespołu i zarządzania kryzysami w projekcie
 • Nabycie umiejętności ustalania i weryfikowania celi i priorytetów
 • Nabycie umiejętności planowania, przygotowania i kontrolowania własnych oraz zespołowych prac
 • Nabycie umiejętności opracowania harmonogramu prac dla siebie, zespołu i kierownictwa, monitorowania i raportowania postępu prac

Kadry i płace w praktyce - ostatnie zmiany i praktyka stosowania w czasach COVID19

Kadry i płace w praktyce - ostatnie zmiany i praktyka stosowania w czasach COVID19

Korzyści

Podczas zajęć poznacie Państwo praktyczne rozwiązania wynikające z wprowadzenia Tarcz antykryzysowych.

 1. Prezydencka nowelizacja kodeksu pracy.
 2. Zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej – o czym warto pamiętać.
 3. Zasady procesu rekrutacji w związku z RODO – po zmianach.
 4. Zasady monitoringu w miejscu pracy – po zmianach.
 5. Umowy o pracę – o czym należy pamiętać.
 6. Rozwiązywanie umów o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa sądu najwyższego.
 7. Czas pracy – o czym należy pamiętać.
 8. Urlopy pracownicze
 9. Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się covid-19  w zakładzie pracy

Rachunkowość, podatki VAT, CIT, PIT, ZUS, obowiązki sprawozdawcze w uwarunkowaniach COVID 19

Rachunkowość, podatki VAT, CIT, PIT, ZUS, obowiązki sprawozdawcze w uwarunkowaniach COVID 19

Korzyści
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie obecnych aspektów finansowych w uwarunkowaniach COVID 19.


Site announcements

(There are no discussion topics yet in this forum)