Szkolenie BHP wstępne i okresowe
Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku osoby kierującej pracownikami nie później niż 6 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lata.

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych

Szkolenia okresowe dla pracowników inżynieryjno- technicznych – powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku inżynieryjno – technicznym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lata.

Szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno – biurowych

Szkolenia okresowe na stanowiskach administracyjno – biurowych

Szkolenia okresowe BHP na stanowiskach administracyjno–biurowych - te szkolenie  powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku administracyjno–biurowym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 6 lata.

Szkolenia okresowe BHP na stanowiska robotniczych

Szkolenia okresowe BHP na stanowiska robotniczych

Szkolenia okresowe BHP na stanowiskach robotniczych - te szkolenie powinien odbyć każdy pracownik zatrudniony na stanowisku robotniczym nie później niż 12 miesięcy od momentu zatrudnienia. Szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 3 lata. Jeśli pracownik wykonuje pracę szczególnie niebezpieczne nie rzadziej niż 1 na rok.

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP

Szkolenie wstępne BHP – to szkolenie powinien odbyć każdy nowo zatrudniony pracownik przed przystąpieniem do pracy.