Profesjonalna obsługa trudnego klienta.

Profesjonalna obsługa trudnego klienta.

Korzyści
 • Nabycie umiejętności prowadzenia rozmowy z trudnym klientem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi Klienta
 • Przygotowanie do wypracowania standardów zachowań w obsłudze Klienta
 • Rozwinięcie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • Zwiększenie efektywności komunikacyjnej w rozmowach z klientem
 • Identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb Klientowi

Negocjacje handlowe z gorszej pozycji wyjściowej.

Negocjacje handlowe z gorszej pozycji wyjściowej.

Korzyści
 • Rozwój umiejętności negocjacyjnych
 • Poznanie własnych predyspozycji negocjacyjnych
 • Nauka strategi, taktyk i technik negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania celów negocjacyjnych, obszarów wspólnoty i przeciwieństw interesów
 • Poznanie stylów negocjacyjnych
 • Nabycie umiejętności wpływania na partnera i proces, metody wywierania wpływu
 • Nauka wykrywania i zapobiegania manipulacjom w negocjacjach
 • Nauka radzenia sobie z trudnym partnerem w negocjacjach
 • Poznanie zasady wpływu społecznego.
 • Nabycie umiejętności obrony przed manipulacją w negocjacjach.
 • Wiedza w zakresie stosowania presupozycji i metaprogramów stosowanych w NLP

Metody pozyskiwania klientów. Techniki rozmów handlowych.

Metody pozyskiwania klientów. Techniki rozmów handlowych.

Celem szkolenia jest zdobycie przez handlowców umiejętności sprzedaży, gdy spotkania osobiste z osobami decyzyjnymi są niemożliwe. W takich czasach również należy dokonywać spotkań, z tym, że nie osobistych a online. Umiejętność ta z pewnością przyda się każdemu sprzedawcy, który aktywnie poszukuje nowych klientów.