NERWY W PRACY MENEDŻERA. Jak odzyskać wewnętrzny SPOKÓJ i zwiększyć efektywność zespołu?

NERWY W PRACY MENEDŻERA. Jak odzyskać wewnętrzny SPOKÓJ i zwiększyć efektywność zespołu?

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu panowania nad emocjami, które decydują o efektywności pracy podległych pracowników. Jednakże wiedza to tyko 10%. Celem szkolenia jest wypracowanie nowych, innych nawyków komunikacji.
Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy mają świadomość swoich "błędów emocjonalnych" w pracy z ludźmi i chcieliby nad tym pracować.

Prawo pracy dla menedżerów i pracodawców. Prawo pracy dla HR a COVID 19

Prawo pracy dla menedżerów i pracodawców. Prawo pracy dla HR a COVID 19

Szkolenie kierowane jest do menedżerów oraz pracodawców, którzy kierują i zarządzają zespołami. Pozyskają aktualną wiedzę z Prawa Pracy, tak aby uniknąć nieporozumień i sporów z pracownikami, którzy dziś (często już) mają bardzo dużą wiedzę. Zostaną przedstawione najnowsze zmiany w Prawie Pracy dla menedżerów HR, związane z obecną sytuacją COVID 19.

Mistrz/ Brygadzista Menedżerem Produkcji

Mistrz/ Brygadzista Menedżerem Produkcji

Dostosowanie swojego sposobu zarządzania zespołem produkcyjnym do zmieniającego się środowiska organizacyjnego przy wykorzystaniu lub wprowadzeniu użytecznych narzędzi z zakresu zarządzania produkcją. Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w celu ulepszenia własnego sposobu sprawowania roli przełożonego oraz przyczynienie się do rozwoju całej organizacji.

Warsztat skutecznego kierowania. Motywacja i przywództwo.

Warsztat skutecznego kierowania. Motywacja i przywództwo.

Szkolenie przeznaczone jest dla menedżerów, którzy kierują zespołem i chcą udoskonalić 4 funkcje kierowania (przewodzenia i motywowania) zespołem: komunikowanie (celów - delegowanie, zasad, oczekiwań, rozmów dyscyplinujących, w konflikcie), rozwijanie pracowników poprzez coaching, usprawnienia, empowerment. Celem szkolenia jest wsparcie w zwiększeniu autorytetu oraz efektywności w kierowaniu i zarządzaniu.