Kadry i płace w praktyce - ostatnie zmiany i praktyka stosowania w czasach COVID19

Kadry i płace w praktyce - ostatnie zmiany i praktyka stosowania w czasach COVID19

Korzyści

Podczas zajęć poznacie Państwo praktyczne rozwiązania wynikające z wprowadzenia Tarcz antykryzysowych.

  1. Prezydencka nowelizacja kodeksu pracy.
  2. Zmiany w zasadach prowadzenia akt osobowych i dokumentacji pracowniczej – o czym warto pamiętać.
  3. Zasady procesu rekrutacji w związku z RODO – po zmianach.
  4. Zasady monitoringu w miejscu pracy – po zmianach.
  5. Umowy o pracę – o czym należy pamiętać.
  6. Rozwiązywanie umów o pracę w świetle najnowszego orzecznictwa sądu najwyższego.
  7. Czas pracy – o czym należy pamiętać.
  8. Urlopy pracownicze
  9. Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się covid-19  w zakładzie pracy

Rachunkowość, podatki VAT, CIT, PIT, ZUS, obowiązki sprawozdawcze w uwarunkowaniach COVID 19

Rachunkowość, podatki VAT, CIT, PIT, ZUS, obowiązki sprawozdawcze w uwarunkowaniach COVID 19

Korzyści
Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych oraz kadry zarzadzającej finansami.
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową, aktywizującą uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz  ćwiczenia. Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych.
Celem szkolenia jest praktyczne omówienie obecnych aspektów finansowych w uwarunkowaniach COVID 19.