Równowaga między pracą a życiem osobistym - "Life Work Balance".

Równowaga między pracą a życiem osobistym - "Life Work Balance".

Szkolenie skierowany jest do osób, które chcą:

– lepiej poznać siebie i zadbać o swoje szczęście w obecnej pracy i w domu,
– odzyskać motywację do pracy i życia,
– osiągnąć sukces zawdowy i prywatny w obecnej sytuacji,
– odkryć swój prawdziwy potencjał i zacząć go wykorzystywać,
– poprawić relacje ze sobą samym i z innymi,
– zyskać odwagę do podejmowania decyzji w pracy i w domu.


Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe

Wystąpienia publiczne i prezentacje biznesowe

Korzyści
 • Doskonalenie umiejętności planowania, przygotowania i prowadzenia prezentacji
 • Doskonalenie umiejętności w skutecznym kierowaniu prezentacją, aby osiągnąć maksymalny zysk z zainwestowanego czasu
 • Doskonalenie umiejętności efektywnej komunikacji

Komunikacja interpersonalna. Rozwój EI - inteligencji emocjonalnej

Komunikacja interpersonalna. Rozwój EI - inteligencji emocjonalnej

Korzyści
 • Poznanie narzędzi do samodzielnej pracy nad rozwojem inteligencji emocjonalnej
 • Nauczenie skuteczniejszego słuchania i rozumienia
 • Umiejętność komunikowania się z trudnymi ludźmi
 • Umiejętność komunikowania trudnych spraw
 • Unikanie nieporozumień lub konfliktów


Zarządzanie czasem i projektami wg PMI.

Zarządzanie czasem i projektami wg PMI.

Korzyści
 • Dokonanie oceny wykorzystywania czasu w swoim aktualnym życiu
 • Poznanie reguł, które pozwolą wygospodarować czas na rzecz własnego rozwoju
 • Poznanie sposobów na odróżnianie rzeczy ważnych od nieważnych
 • Umiejętność planowania działań koniecznych do osiągania celów
 • Nabycei umiejętności zarządzania projektem wg standardów PMI - Project Management Institute: planowania, organizowania, kontrolowania i oceniania
 • Nabycie umiejętności zarządzania konfliktem wewnątrz zespołu i zarządzania kryzysami w projekcie
 • Nabycie umiejętności ustalania i weryfikowania celi i priorytetów
 • Nabycie umiejętności planowania, przygotowania i kontrolowania własnych oraz zespołowych prac
 • Nabycie umiejętności opracowania harmonogramu prac dla siebie, zespołu i kierownictwa, monitorowania i raportowania postępu prac